0
 x 
Το καλάθι σας
Kärcher Center Premier
D

Όροι ενοικίασης

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο μισθωμένος εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας του κατασκευαστή. Η μισθώτρια υποχρεούται να μεριμνεί για τη σωστή χρήση και φύλαξη του μισθίου, το οποίο θα διατηρεί καθαρό.

Δεν επιτρέπεται η χρήση εξαρτημάτων ή υγρών καθαριστικών άλλων εταιρειών πλην της Κärcher.

Η μισθώτρια αναλαμβάνει την ευθύνη ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί με το μηχάνημα να είναι κατάλληλος ώστε να μην προκληθεί βλάβη.

Ο μισθωμένος εξοπλισμός παρέχεται για χρήση μόνο εντός του Νομού Αττικής.

 ΜΙΣΘΩΜΑ

Το μίσθωμα περιλαμβάνει τη χρήση των μηχανημάτων και εξαρτημάτων, όπως αυτά αναφέρονται στο συνοδευτικό Δελτίο Αποστολής.

Το κόστος και η έναρξη της μίσθωσης αναφέρονται στο σχετικό Δελτίο Αποστολής ή Συμφωνητικό Μίσθωσης και ουδέποτε δύναται να αμφισβητηθούν.

Το σύνολο του μισθώματος προκαταβάλλεται κατά την παραλαβή του μηχανήματος.

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή του εξοπλισμού πραγματοποιείται από την έδρα της εκμισθώτριας εταιρείας, όπως και η επιστροφή του. Αν η μισθώτρια επιθυμεί την παράδοση του εξοπλισμού στο χώρο της, αυτό θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εκμισθώτρια και με την ανάλογη επιπλέον χρέωση μεταφορικών.

Τα μισθωμένα μηχανήματα θα παραλαμβάνονται με τον συνήθη εργοστασιακό εξοπλισμό τους. Τυχόν επιπρόσθετος εξοπλισμός συνεπάγεται αύξηση του μισθώματος σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της εταιρείας. Απαγορεύεται η εγκατάσταση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων ή καθαριστικών στα μηχανήματα χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της μισθώτριας.

Η μισθώτρια υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό σε καλή κατάσταση (ήτοι στην κατάσταση ακριβώς που το παρέλαβε) στην έδρα της εκμισθώτριας εταιρείας. Σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα/ανταλλακτικά ή διαπιστωθούν φθορές στον εξοπλισμό, η μισθώτρια υποχρεούται να καταβάλλει στην εκμισθώτρια εταιρεία το κόστος της αντικατάστασης αυτών.

Η μισθώτρια υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό κατά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο Συμφωνητικό Μίσθωσης. Εάν η μισθώτρια επιθυμεί την παράταση της διάρκειας μίσθωσης για περισσότερο χρονικό διάστημα, υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς την εκμισθώτρια και να καταβάλλει σε αυτήν την επιπλέον χρέωση για τη μίσθωση πριν την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο Συμφωνητικό Μίσθωσης.

 ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ

Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης του μισθωμένου μηχανήματος λόγω μηχανικής βλάβης η εκμισθώτρια υποχρεούται να παράσχει στην μισθώτρια εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημέρα της γνωστοποίησης παρόμοιο/α μηχάνημα/τα. Στην περίπτωση βλάβης από λάθος χρήση, δόλο ή αμέλεια του μισθωτή η εκμισθώτρια απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις της και δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.

Η μισθώτρια θα ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως την εκμισθώτρια στην περίπτωση κλοπής του μισθωμένου μηχανήματος. Επίσης, υποχρεούται να προσκομίσει στην εκμισθώτρια εντός δέκα εργάσιμων ημερών επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής ενημέρωσης των αρμόδιων αστυνομικών ή εισαγγελικών αρχών.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιοσδήποτε των συμβαλλομένων έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρόνο να προβεί στην καταγγελία της παρούσης σύμβασης, αζημίως, δια εγγράφου γνωστοποίησής του προς τον άλλο συμβαλλόμενο. Σε αυτή την περίπτωση, η εκμισθώτρια υποχρεούται να επιστρέψει στην μισθώτρια μέρος του μισθώματος που προπληρώθηκε το οποίο αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από την ημέρα επιστροφής του μηχανήματος έως την ημέρα λήξης του Συμφωνητικού Μίσθωσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων της παρούσης σύμβασης θα γίνεται έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Ενδεχόμενη διαγραφή, τροποποίηση, ακυρότητα ή ακύρωση όρου ή όρων της παρούσης σύμβασης δεν επιφέρει κατάργηση ή τροποποίηση των λοιπών όρων αυτής.

Ρητώς συμφωνείται ότι η παρούσα μίσθωση δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτον από την μισθώτρια.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

×

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Κατάλαβα